Milliamp Nedir?

Milliamp Nedir?

Bir miliamper elektrik akımını ölçmek için kullanılan bir birimdir ve amperin binde birine eşittir. "Milliamp" kelimesi "miliamper" için kısadır. Amper, 1948'de kurulan akımı ölçmek için kullanılan temel SI birimidir. "Amper" kısaltması "A" dır ve "milliamper" kısaltması "mA" dır.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne göre, bir amper, iki metre boyunca seyahat etmesine izin verilirse, sonsuz uzunluklu düz iletkenler ve 1 metrelik bir boşluğa sahip bir boşlukta göz ardı edilebilir enine kesit alanından geçen akıma eşittir. Aralarında metre başına 2.0 x 10 ^ -7 Newton bir kuvvet üretecektir. Bir miliamper bu akımın binde birine eşittir. Bir amper de saniye başına bir coulomb'a eşittir.

Amper, 1775-1836 yılları arasında yaşayan Fransız bir matematikçi ve fizikçi olan Andre Marie Ampere'nin adını almıştır. Andre Marie Ampere, elektrodinamik alanında öncü olmuştur. Amper ilk olarak 1893'te Uluslararası Elektrik Kongresi tarafından bir akım ölçüsü olarak tanıtıldı ve 1908'de Londra Uluslararası Konferansında onaylandı. konuşma.