Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıklar?

Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıklar?

Hava kirliliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklardan bazıları astım ve kalp damar hastalıklarıdır. Hava kirliliği, atmosferdeki temiz havayla bağlanan insan yapımı ve doğal maddelerin bir karışımıdır.

Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre, çalışmalar hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın çocuklarda akciğer gelişimi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini göstermiştir. Dünya genelinde yaklaşık 25 milyon insan yalnızca astımdan etkilenmektedir ve ABD'de her yıl 3.000'den fazla insanı öldürmektedir. Bazı hava kirliliği örnekleri arasında kentsel duman, yanmış fosil yakıtlar ve karbon monoksit sayılabilir.