Arazi Kirliliğinin Bazı Etkileri Nelerdir?

Arazi Kirliliğinin Bazı Etkileri Nelerdir?

Toprak kirliliğinin etkilerinden bazıları toprak kirliliği, olumsuz çevresel etkiler, sağlık tehlikeleri ve hava kirliliğidir. Toprak kirliliğinin diğer bir etkisi de asit yağmuru gibi olağandışı hava etkinlikleridir.

Arazi kirliliği, ormansızlaşma, tarımsal faaliyetler, madencilik faaliyetleri, aşırı kalabalık depolama sahaları, sanayileşme, nükleer atıklar ve atık su arıtımından kaynaklanmaktadır. Arazi kirliliğini azaltmak için birçok adım atılmalıdır. Bireyler geri dönüşüm yapmalı, pestisitlerin ve diğer zararlı kimyasalların kullanımını azaltmalı, çöplükte birikecek aşırı paketleme malzemelerinde paketlenmiş ürünleri satın almaktan kaçınmalı ve pestisitler olmadan yetiştirilen organik gıdaların nasıl hazırlanacağını ve yiyeceğini öğrenmelidir.