Yapay Ötrofikasyon Nedir?

Yapay ötrofikasyon, insan yapımı veya neden olduğu elementlerin, oksijenin azalması veya planktonun artması gibi reaksiyonlara neden olan suya eklendiği yerdir. Bu reaksiyonlar, gübrelerdeki malzemeler, ormanın temiz bir şekilde kesilmesi ve deterjanlar. Su arıtma işlemi bile sonuçta ötrofikasyona neden olabilir.

Yapay ötrofikasyondaki kilit bir oyuncu fosfattır. Bunlar gübre, çiftlikten akma, deterjanlar ve tamamen arıtılmamış atık sularda bulunabilir. Bu, göllerdeki ve nehirlerdeki yaban hayatının tamamı veya büyük bir kısmının öldürülebileceği veya suyun o kadar kirlenebileceği anlamına gelebilir, yaban hayatı ondan içemez ve insanlar onu içilebilir hale getirmek için tedavi etmekte zorlanabilirler.