Bir Asit ve Bir Baz Birleştirildiğinde Ne Olur?

Bir Asit ve Bir Baz Birleştirildiğinde Ne Olur?

Bir asit ile bir bazın karıştırılması, nötrleştirme denilen kimyasal bir reaksiyonla sonuçlanır. Asit ve baz uygun bir şekilde dengelenmişse, sonuç pH 7 olan mükemmel dengelenmiş bir tuz ve su çözeltisidir. Kullanılan baz ve asitlere bağlı olarak, tehlikeli bir deney olabilir.

Bir asit ve bir bazın karıştırılması nötrleştirme ile sonuçlanır, ancak sonuçlar potansiyel olarak tehlikelidir. Hangi asit veya baz kullanılırsa kullanılsın, sonuçtaki çözelti su ve çeşitli tuz türleridir. Nötrleştirme işlemi genellikle bir araya geldiklerinde ısınan maddeleri içerir. Çözüm çok fazla veya çok hızlı ısınırsa, şiddetli bir patlama veya zararlı veya yanıcı gazların oluşması olasıdır. Bu, kimyasallar çok hızlı bir şekilde karıştırıldığında, asit ve baz çok güçlü olduğunda veya çözelti içinde elde edilecek tuz bulunmadığında oluşur.

Bunun hafif bir örneği, kabartma tozu (bir baz) sirke (bir asit) ile karıştırıldığında verilebilir. Maddeler buluştuğunda çözelti kontrolden çıkar. Asitler ve bazlar genellikle yakıcı ve vücut dokularına zarar verdiğinden, yabancı kimyasallar kullanan insanlar için deney tehlikelidir.