Bazı Atmosfer Örnekleri Nedir?

Bazı Atmosfer Örnekleri Nedir?

Dünya atmosferi temel olarak atmosferin yüzde 0.25'ini oluşturan su buharı ile azot ve oksijenden oluşur. Beş katmana sahiptir: troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve exosfer.

Dünyanın atmosferi, güneş sisteminde yaşamı destekleyebilecek tek kişidir. Venüs'ün atmosferi çoğunlukla, yüzeyi bilinen herhangi bir yaşam biçimini desteklemeyecek kadar sıcak hale getiren kalın kükürt bulutları içeren karbondioksittir. Mars atmosferi aynı zamanda az miktarda argon ve azot içeren karbondioksittir, ancak Venüs'ünkinden çok daha incedir. İnce atmosfer, Mars'ı Dünya'dan daha serin kılan sera gazlarını yakalayamıyor.