Tuz Nasıl Oluşur?

Tuz Nasıl Oluşur?
Bir asit ve bir baz kimyasal bir reaksiyonda nötrleştirildiğinde sodyum klorür gibi bir tuz oluşur. Doğada, deniz suyu buharlaştığında yaygın olarak sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorür bulunur. Ek olarak, bu tuz Dünya'dan çıkarılabilir.

Tuza ek olarak, nötrleştirme su verir. Bu reaksiyonun karşısına hidroliz denir. Hidrolizde, tuz bir asit ve bir baz oluşturmak için suyla reaksiyona girer. Farklı asitler ve bazlar tuz oluşturmak için reaksiyona girer. Bu asitler ve bazlar, güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılır. Güçlü bir asit ve güçlü bir baz, tuz ve su üretir. Güçlü bir asidin ve zayıf bir bazın reaksiyonu, tuz üretir ancak normalde su üretmez.