Tüm Canlı Dokular Katalaz İçer mi?

Reference.com'a göre, katalaz canlı hücrelerin çoğunda bulunabilir, bu demektir ki hidrojen peroksitin oksijene ayrışmasına neden olan bu enzim ve su tüm canlı dokularda bulunmaz. "Katalaz" kelimesi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır.

RCSB.org 'a göre, tek bir katalaz molekülü, her saniye milyonlarca hidrojen peroksit molekülünü parçalayabilir. İnsan ve inek katalaz molekülleri, bu işlem sırasında bir demir iyonu kullanır. Her bir katalaz enziminin dört özdeş alt birimi vardır ve her bir alt ünitenin kendi içinde aktif alanı vardır. Katalazlar, reaktif moleküllere karşı savaşmalarına yardımcı olan alışılmadık şekilde kararlı enzimler olarak bilinir.