Metaller Neden Elektrik Yapar?

Metaller, atomlarındaki en dış elektronların zayıf atomik kuvvetler tarafından tutulması, bu elektronların bir atomdan diğerine kolayca akmasına izin vermesi nedeniyle elektriği iyi yaparlar. elektrik akımının kalbinde yatıyor.

Atomların birbirleriyle oluşturduğu bağların türü, atomik yapılandırmalarına bağlıdır. Her atom, artan enerji durumlarını temsil eden kabuklarda düzenlenmiş, çok sayıda elektrona sahiptir. Eğer bir kabuk, tutabileceği maksimum elektron sayısına sahipse, nispeten daha stabildir, daha az elektronlu bir kabuk ise daha kolay elektron verebilir ve alabilir. Organik moleküller, bu elektron kabuklarını dolduran bağlara sahip olma eğilimindeyken, metaller en dış kabukta daha fazla boşluk bırakma eğilimindedir. Bakır gibi güçlü iletkenlerde, serbest elektronlar adalar etrafındaki su gibi metalik atomların etrafında dolaşır, bir atomdan diğerine serbestçe hareket eder.

Bir metale bir elektrik alanı uygulandığında, bu elektronların yerden bir yere hareket etmesine neden olur. Her elektron aynı elektrik yükünü paylaştığından, parçacıklar güçlü bir şekilde birbirlerini iterler. Bir serbest elektron, bitişik metal atomuna kayar, mevcut herhangi bir serbest elektronun yerinden çıkması ve akım yönünde hareket etmelerine neden olur.