En Reaktif Olmayan Metal Nedir?

Metallerin en reaktif olmayan metalleri florindir ve ayrıca bilim adamlarının keşfettiği en reaktif elementtir. Florin, genellikle kararlı metaller de dahil olmak üzere hemen hemen her madde ile kolayca birleşir. >

Flor gazı ilk olarak 1886'da karmaşık bir elektroliz prosedürü ile izole edildi. Yüksek reaktivitesi nedeniyle depolanması zordur. Suyla, metallerle ve hatta tutulduğu cam kaplarla reaksiyona girer. Florin yüksek dozlarda toksik olmasına rağmen, diş çürümesini önlemek için elementin eser miktarda su kaynaklarına eklenir.