Trityumun Yarı Ömrü Nedir?

Trityumun Yarı Ömrü Nedir?

Trityum 12.3 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Bu, 12 yıl ve dört ay sonra, orijinal trityum miktarının atomlarının yarısının gittiği anlamına gelir. Bu, öğenin radyoaktif bozulmasından kaynaklanmaktadır.

Atomlar sadece ortadan kaybolmaz. Trityum durumunda, atomlar bir beta partikül ve bir anti-nötrino salgılarlar. Beta partikülleri elektronlara eşdeğerdir ve birini kaybettikten sonra, trityum atomu bir helyum atomu haline gelir. Böylece, 12 yıl dört ay sonra, trityumdaki bütün atomların yarısı helyum haline geldi. Trityumun kendisi, radyoaktif bir hidrojen formu olarak kabul edilir ve normal hidrojen formuna benzer özelliklere sahiptir.