Sükrozun Üç Kimyasal Özelliği Nedir?

Sükroz, bir tane izomerin yanı sıra dokuz stereosantrere sahiptir ve glikoz ve fruktoza hidrolize edilebilir. Hidroliz reaksiyonu tipik olarak yavaştır ancak enzim sükrazın eklenmesiyle hızlandırılabilir.

Bir stereocenter, herhangi bir iki grup pozisyonlarını değiştirdiğinde bir stereoizomer oluşturulacak şekilde kendisine bağlı kimyasal gruplara sahip bir atomdur. Stereoizomerler, aynı moleküler formüle ve aynı bağlı atom dizisine sahiptir, ancak uzayda oluşturucu atomlarının üç boyutlu oryantasyonunda farklıdır. İzomerler aynı moleküler formüle sahiptir ancak farklı kimyasal yapılara sahiptir. Sükrozun hidrolizi, glikozun ve fruktozun indirgeme uçları arasında glikosidik bağın kopmasını içerir.