Hava Dayanımı Nedir?

Hava direnci, nesnelerin havadan oluşan bir atmosferde hareket ederken yaşadıkları sürtünmedir. Hava, moleküller ve atomlar şeklinde nispeten geniş aralıklı parçacıklardan oluşur. Bu küçük parçacıklar, toplu halde, herhangi bir nesnenin taşınması için itilmeli.

Parçacıklar geniş aralıklı olduklarından ve birbirlerine güçlü bir şekilde bağlanmadıklarından, itilmeleri kolaydır ve böylece harekete izin verirler, ancak hava direnci belirli koşullar altında ciddi bir güç haline gelir. Yüksek hız ve geniş bir yüzey alanı, bir nesne ve hava molekülleri arasında yapılan çarpışma sayısını arttırır, böylece hava direnci önemli ölçüde artar. Hava direnci, bir nesnenin hareketinin ters yönünde hareket eder ve onu yavaşlatır. Bu, hava direncinin bir faktör olmadığı durumlarda aynı hızı elde etmek için daha fazla kuvvet gerektirir. Otomobiller için aerodinamik tasarımlar hava direncini azaltmaya çalışıyor çünkü bu yavaşlama etkisi yakıt verimliliğini azaltıyor.