Sitrat Testi Nedir?

Sitratın tek enerji ve karbon kaynağı olarak sitrat kullanarak bir mikropun büyüyüp büyüyemeyeceğini belirler. Mikrop Simmons sitrat agarı üzerinde büyürse testi geçer.

Sanal Bilinmeyen Mikrobiyoloji üreticilerine göre, mikropta alkali yan ürünler biriktikçe sitratın kullanılması pH'da bir artışa neden olur. Simmons sitrat agar slant ortamı olarak kullanılır. Sodyum sitrat ve karbon sağlayan mineral tuzları içerir ve azot kaynağı olarak amonyum fosfat içerir. Test için kullanılan bir pH göstergesi, timol mavisidir. PH nötr olduğunda, renk yeşile döner, sarı, pH'nin asitli olduğu ve mavinin alkali bir pH'a eşit olduğu anlamına gelir.