İsa'yı kim reddetti?

Elçi Simon Peter, İsa'nın Gethsemane bahçesinde tutuklanmasından üç kez sonra İsa'yı reddetti. Peter, elçi olarak tanımlandıysa İsa ile birlikte tutuklanmaktan korktu.

İsa'nın tutuklanmasından sonraki gece üç kez, Peter bir seyirci tarafından İsa ile birlikte olanlardan biri olarak tanımlandı. Peter, her seferinde daha fazla samimiyetle bunu reddetti. Üçüncü inkardan sonra, horoz ötüyordu. Peter, İsa'nın Petrus'un efendisinin asla inkar etmeyeceği konusundaki ısrarına rağmen, horoz ötmeden önce üç kez onu inkar edeceğini öngördüğünü hatırladı.

Bu hikaye, önemini gösteren dört Müjde ile ilgilidir. Bazen vaazlarda ve dini yazılarda, içtenlikle tövbe etmek koşuluyla, insanın zayıflığı karşısında bile Tanrı'nın affını göstermek için kullanılır.