PH Metre Ne İçin Kullanılır?

PH Metre Ne İçin Kullanılır?

Bir maddenin pH seviyesinin ölçümünü elde etmek için bir pH metre kullanılır. Bir maddenin pH'ı asitliği veya bazlığı bir ölçümüdür.

pH seviyesi kimyada ve biyolojide yaygın olarak kullanılır ve sıfır ila 14 seviyeli bir sistemden oluşur. 7'nin altındaki herhangi bir pH asitli, 7'nin üzerindeki herhangi bir pH bazik veya alkali olarak kabul edilir. Asit veya bazik olan pH değeri 7 nötrdür. PH metre, çözeltiye yerleştirilen uygun elektrotlar arasındaki elektromotor kuvvet (elektrik potansiyeli veya voltaj) arasındaki farkı test ederek pH seviyesini ölçer.