Lipidlerin Özellikleri Nelerdir?

Lipidlerin Özellikleri Nelerdir?

Lipitler çok çeşitli biyolojik bileşikler grubudur, ancak bunlar genel olarak en azından kısmen suda çözünür olmama özelliğine sahiptir ve bağlı hidrojen ve oksijen grupları ile biten bir dizi hidrokarbon zincirinden oluşur. strong> Lipit tipleri arasında yağlar, yağlar, mumlar, fosfolipitler ve steroidler bulunur. Lipitler tüm yaşam formları için çok önemlidir ve dünyadaki her hücre zarının ana bileşenidir. Ayrıca hayvanlar ve diğer organizmalar için önemli bir enerji depolama şeklidir.

Tüm lipitler, yağ asitleri olarak bilinen birkaç temel birimden oluşur. Bu yağ asitleri, oksijen-hidrojen uçları olan hidrokarbon zincirleri olup, tek tek yağ asitlerini bir ucunda hidrofobik ve diğer ucunda hidrofilik yapar. Bu yüzden normal lipidlerin işlenmesiyle elde edilen sabunlar hem suda çözülür hem de lipitleri emülsiyonlar. Hücre zarları fosfolipit iki katmanlarından yapılır - hücrenin dış ve iç tarafına bakan hidrofobik uçlu iki kat lipit tabakası - ancak zarın içinde birbirine bakan hidrofilik uçlar.

Ancak, lipitlerin çoğu, herhangi bir polar hidrofilik alanın gizleneceği ve suda hiç çözülmeyeceği şekilde yapılandırılmıştır. Yağlar ve yağlar arasındaki tek tutarlı fark, her ikisi de üç yağ asidi zincirine bağlı gliserolden oluşan trigliserit türleri, erime sıcaklığıdır.