Kromatin Ne Zaman Kromozom Oluşturabilir?

Kromatin, mitoz fazı ve mayozun fazı II ve fazı sırasında kromozom oluşturmak üzere yoğunlaşır. organizmanın genetik materyalini içerir.

Çok hücreli organizmalar için iki tür hücre bölünmesi mitoz ve mayoz şeklinde adlandırılır. Mitoz iki diploid kız hücre üretirken, mayoz dört haploid kız hücre üretir. Her iki sürecin de faz aşamaları temel olarak aynı adımlardan geçer. Kromatin, hücresel bölünmenin gerçekleştiği bir hücrenin çekirdeğine sığacak şekilde kromozomlara 10,000 kez yoğunlaştırılır. Kromatin sıkıca paketlendiğinde, kardeş kromatitler adı verilen çoğaltılan kromozomal DNA, santromere bağlanır.