Vanadyumun Elektron Yapılandırması Nedir?

Vanadyumun elektron konfigürasyonu [Ar.] 3d3.4s2; "Ar" argon elektronlarına atıfta bulunur ve ek notasyonlar başka elektronları tarif eder. Birinci kabukta 2 elektron, ikinci kabloda 8 elektron, üçüncü kabloda 11 elektron ve dördüncü kabukta 2 elektron vardır.

Birçok element gibi, vanadyum bir defadan fazla keşfedildi. İlk keşif 1801'de Meksika'da Andres Manuel del Rio tarafından yapıldı. İkinci keşif 1831'de Nils Sefstrom tarafından yapıldı.

Vanadyum, yüksek erime noktasına sahip sert bir metaldir. Dişliler, yaylar, dökümler ve dövmeler yapmak için genellikle diğer metallerle alaşımlanır.