1 Molar NaCl Solüsyonunda Kaç Grag NaCl Vardır?

Suda 1 molar NaCl çözeltisinde bulunan NaCl kütlesi çözeltinin hacmine bağlıdır. Örneğin, 1 litre çözelti 58.44 gram NaCl içerir. Çözeltinin kütlesi, çözeltinin hacmiyle doğrudan orantılıdır.

Bir çözeltinin molar konsantrasyonu veya molaritesi, 1 litre çözeltide bulunan bir bileşiğin mol sayısını belirtir. 1 mol bileşiğin kütlesi, mevcut her bir atomun atom kütlelerinin toplamıdır.

Nap, bir sodyum atomu (22.99 gram) ve bir klorin atomu (35.45 gram) içerir; bu, 58.44 gram bir molar kütle ile sonuçlanır. Konsantrasyonu sağlamak için 2 litre çözelti 2 mol çözelti içermelidir. Bu nedenle, 2 litre 1 mol NaCl çözeltisi, 116.88 gram NaCl içerir.