Kovalent Bağ Örneği Nedir?

CCl 4 bileşiği, kovalent bir bağa sahip bir bileşiğin bir örneğidir. Kimyada, bileşikler iyonik veya kovalent bağlara ve her bir bağ türüne sahip olabilir. bileşiğin farklı davranmasını sağlar.

Kovalent bileşikler, değerlik elektronlarını paylaşan moleküllerden oluşur. Buna karşılık, iyonik bileşikler elektronlarını başka moleküllere aktaran moleküllerden oluşur.

Kovalent bileşikler, elektron paylaşımları nedeniyle oldukça stabildir ve gazlar, sıvılar veya katı maddeler olarak bulunabilir. Ayrıca düşük erime noktalarına ve düşük kaynama noktalarına sahiptir ve çok zayıf elektrik iletkenleridir. Tüm özellikleri, kovalent bileşiklerin elektronları paylaşma şekillerinden kaynaklanmaktadır.