HCN Güçlü Bir Asit midir?

HCN Güçlü Bir Asit midir?

Hidrojen siyanür veya HCN, güçlü bir asit değildir. Çözeltide, hidrojen siyanür, asgari miktarda hidronyum ve siyanür iyonize edilmiş, çoğunlukla HCN olan zayıf bir asittir. Zayıf bir asit çözeltide kısmen iyonlaşır. Çözüm, ürünler ve reaktifler oluşturmak için geriye ve ileriye doğru hareket eder.

Kural olarak, kimyasal formülde H ile başlayan asitlerin çoğu zayıf asitlerdir, ancak istisnalar da vardır.

Hidrojen siyanürün pKa'sı 9.2'dir. Karbon azotla üçlü bir bağa ve hidrojen ile tek bir bağa sahiptir. Zayıf bir asittir çünkü karbon hidrojen atomunu bağışlamakta isteksizdir çünkü bağ molekülü sabit tutar. Bununla birlikte, madde uçucudur ve onu inanılmaz derecede toksik bir gaz haline getirir.