Konsantre Asit Nedir?

Konsantre Asit Nedir?

Konsantre bir asit, yüksek molar konsantrasyonda hidrojen iyonlarına sahip bir asit çözeltisidir. Örneğin, 16 mol hidroklorik asit, aynı bileşiğin 0.5 mol çözeltisinden daha yüksek bir konsantrasyona sahiptir.

Herhangi bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonu, pH'ı veya hidrojenin gücü ile 0 ila 14 arasında ölçülür. 1 mol hidroklorik asitin konsantre bir çözeltisi, pH'ı 0'dır, saf su nötrdür ve pH ölçeğinde 7 ölçüsü. Sodyum hidroksit gibi bir baz, 14'lük bir pH'a sahiptir. Güçlü bir asit, hidronyum iyonları oluşturmak için suda tamamen ayrışır.