Şeyl Ne İçin Kullanılır?

Şeyl, zamanla çamurun sıkışmasından oluşan bir kayadır. Bazı kara şeyller, yağ veya doğal gaza dönüştürülebilen organik bileşikler içerir. Diğer şeyl renkleri ezilmiş ve kil oluşturmak için su ile karıştırılmıştır.

Şeyl ayrıca çimento, pişmiş toprak kaplar, tuğlalar ve kiremit çatıları üretmek için kullanılır. Tarihsel olarak bu öğeler kilden yapılmıştı, ancak kaynaklar tükenmeye başladığında, üreticiler alternatif olarak şeylileşti.

Şeyl, toprak kaymalarına neden olan en yaygın kayadır. Su ile temas ettiğinde kaygan ve çamurlu olur. Şeyl kazısı genellikle toprak kaymalarının tetikleyicisidir.