Hangi Bilim Adamı Bütün Bitkilerin Hücrelerden oluştuğu sonucuna varmıştır?

1838’de Matthais Schleiden, hücrelerin ve hücresel ürünlerin bir bitkinin tüm unsurlarını içerdiğini öne sürdü.

Marcello Malpighi ve Nehemiah Grew'in çalışmaları Schleiden'den önceydi. Bitkinin gövdesindeki hücrelerin varlığını ortaya çıkardılar ve önerilen hücrelerin bitki için daha büyük işlev görmesini önerdiler.

Yeni keşfedilen mikroskobu kullanarak Robert Hooke, ilk önce 1665'te bitkilerin hücresel yapılarını tarif etti. Bitkinin hücresel özelliklerini, bugün gerçekleştirdiği bilinen fonksiyonlarla ilişkilendirmedi, ancak bitki hücrelerini potansiyel bir sıvı taşıma sistemi olarak gördü .