Bazı Organik Molekül Örnekleri Nelerdir?

Organik moleküllerin örnekleri arasında sakaroz, selüloz, trigliseritler, fosfolipler, proteinler ve deoksiribonükleik asit bulunur. Organik moleküller, karbon ve hidrojen içeren moleküller olarak tanımlanır. Genellikle dört ana sınıfa ayrılır: karbonhidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitler.

Karbonhidrat grubu, sukroz gibi şekerleri ve selüloz gibi nişastaları içerir. Şeker, canlı hücrelere enerji sağlarken, nişastalar yapı sağlar. Lipitler grubu, fosolipitler ve trigliseritler gibi yağlar ve yağlar içerir. Enerji ve yalıtım sağlarlar ve sinyal molekülleri gibi davranabilirler. Proteinler, canlılar arasında, hücreler arasındaki iletişim, hücre hareketi, yapı ve kimya gibi birçok işlevi olan büyük polimerlerdir. Nükleik asitler, hücrenin ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir. Deoksiribonükleik asit (DNA) canlıları yaratan genetik kodu taşır. Ribonükleik asit (RNA), DNA'yı proteinlere kodlar.