Görsel Kirliliğin Bazı Sebepleri Nelerdir?

Görsel Kirliliğin Bazı Sebepleri Nelerdir?

Aşırı kalabalık ve aşırı reklamcılık, hem görsel kirlenmenin hem de nedenidir. Başka bir neden, idari ihmal olabilir veya bir metropol bölgedeki yerel yönetim, halka açık yerlerde yapılanları kontrol edemediğinde olabilir.

Görme kirliliği, bir birey, doğal ortamdaki olumsuz değişiklikler nedeniyle belirli bir alanda manzaradan yararlanamadığında ortaya çıkar. Bu, reklam panolarını, çöp kutularını ve açık çöp alanlarını, mahallelere dikilmiş telefon kulelerini, elektrik tellerini, çirkin binaları ve hatta yıkılmış araçları içerebilir. Bu tür kirlilik yasaların uygulanmasıyla kontrol edilebilir. Örneğin, 1965 tarihli Federal Otoyol Güzelleştirme Yasası, otoyollara ve yollara yerleştirilebilecek ilan panolarının sayısını sınırlandırmaktadır.