Kirlenmenin Nedenleri Nelerdir?

Kirlenmenin Nedenleri Nelerdir?

Kirliliğin nedenleri aşırı doğal kaynak kullanımı, sanayileşme, küresel nüfusun artması ve küreselleşmenin artmasıdır. Pestisitler ve weedicides gibi kimyasalların kullanılması toprak kirliliğine neden olur.

Kirleticilerin havaya, suya veya toprağa karışmasına kirlilik denir. Fosil yakıtların enerji endüstrilerine ve taşıtlara yakılması, başlıca kirlilik nedenidir. Termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek, atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit salmaktadır. Küresel nüfus arttıkça, fosil yakıtlara olan talep de artmakta ve ek kirliliğe neden olmaktadır.

Su, daha sonra göller, nehirler ve akarsular gibi su kaynaklarına deşarj edilen zehirli kimyasalların kullanılmasıyla kirlenir. Bu, okyanusta yaşayan türlerin ölümüne yol açabilecek suyu uygun olmayan şekilde dengeler. Pestisitler ve petrol sızıntıları ayrıca büyük su kütlelerinin yakınında temizlik yapmak için deterjan kullanımı gibi su için de büyük kirliliğe neden olur. Yeraltı suyu da bu zehirli kimyasal maddeler nedeniyle kirlenir.

Hava kirliliği en tehlikeli kirlilik şeklidir ve çeşitli yakıtların yakılmasından kaynaklanan kimyasal maddelerden kaynaklanmaktadır. Bazıları yemek pişirmek, ısıtmak ve sürmek için yakılırken, bazıları endüstriyel imalat için yakılır. Kömürün yanması hava kirliliğine büyük katkı sağlar çünkü fabrikalardan, bacalardan, odun yanmalarından ve araçlardan gelen duman havaya kükürt dioksit salgılar.

Toprak kirliliği, bitkilerin o topraktan yeterli besin almasını önleyen toprağın azot bileşiklerini emen böcek ilaçları ve böcek ilaçlarından kaynaklanır. Ormansızlaşma, endüstriyel atık ve madencilik aynı zamanda zemini bitki yaşamı için uygun hale getiremez.

Daha az kirlilik nedenlerinden biri olan gürültü kirliliği, yüksek sesle müzik ve endüstriyel makineler gibi yüksek seslerden kaynaklanır. Radyoaktif kirlilik, uygunsuz şekilde taşınan radyoaktif maddelerden kaynaklanmaktadır. Isı kirliliği endüstriden ve hava kirliliğinin bir alanın sıcaklığının olması gerekenden daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Işık kirliliği, reklam panoları veya spor etkinlikleri gibi aşırı aydınlatmadan kaynaklanabilir.