Frekans arttıkça dalga boyuna ne olur?

Frekans arttıkça dalga boyuna ne olur?

Frekans arttıkça dalga boyu azalır. Frekans ve dalga boyu ters orantılıdır. Bu temel olarak, dalga boyu arttığında, frekansın azaldığı ve bunun tersi anlamına gelir.

Dalga boyu, bir oluktan bir oluğa veya bir tepeye bir tepeye kadar olan mesafe olarak tanımlanır. Frekans, zaman birimi başına kaç dalganın veya bir dalganın döngüsünün mevcut olduğu olarak tanımlanır. Döngüleri genellikle saniye başına veya "hertz" başına uygulanır. Hertz başına temel olarak "saniye başına devir" anlamına gelir. Dalgaboyu, dalganın tek bir döngünün gerçekleştiği anda gideceği mesafeyi tanımlar.

Dalga boyu, bu dalganın yayılım hızının ve sıklığının bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Daha uzun dalga boyları daha düşük frekanslarla, daha küçük dalga boyları daha yüksek frekanslarla ilişkilendirilir. Su dalgaları olarak da bilinen dalga hızı sabit olarak kabul edilir. Dalga boyu ve frekans ters orantılıdır; frekansı artırmak dalga boyunu azaltır.

Fırtına sırasında insanlar gök gürültüsü duymadan önce daima aydınlanma görürler. Bu, dalga hızına veya dalga boyuna bir örnektir. Işık dalgaları, ses dalgalarından milyon kat daha hızlı hareket eder. Bununla birlikte, dalgaların sesi dalganın geçtiği konuya bağlıdır.