Düz Tepeli Dağ Denilen Nedir?

İspanyolca'da "masa" kelimesinden düz tepeli bir dağa mesa denir. Mesas, karakteristik şeklini, genellikle akan su nedeniyle, erozyondan alır.

Mesas, en çok Güneybatı ABD gibi kurak bölgelerde bulunur. Genellikle tektonik aktivite ile ortaya çıkan kaya kalıntılarıdır. Mesaşlar, genellikle sertleştirilmiş lavlardan oluşan sert üst tabakalı, yatay olarak tabakalı tortul kayaçlardan oluşur. Zamanla, su zayıf noktalara sızar ve kanal oluşturmak için taş parçalanır. Bu zayıf noktalar daha geniş ve derinleşerek, üst yüzeyin altındaki daha yumuşak kayaların kanyonlara atılıp sonuçta mesalar oluşturmasını sağlar. Zamanla, kenarlar ve taban etrafındaki yoğun erozyon, daha fazla çökmeye neden olabilir. Bir mesa'nın çoğu aşındığında, buna butte denir.