DNA'nın Tam Adı Nedir?

DNA'nın Tam Adı Nedir?

DNA'nın bilimsel adı deoksiribonükleik asittir. Yetişkin organizmalardan yavrularına geçen bu organizmanın tasarımı için genetik talimatlar içerir.

DNA, genetik bilgiyi birbiriyle eşleşen dört kimyasal bazdan birinde depolar. Çiftlerin sırası, her insanın DNA'sını benzersiz yapan şeydir. Hücre çekirdeğinde bulunan DNA'nın çok küçük kısımları ayrı ayrı kromozomlara paketlenir. İnsan bebekler DNA'larının tam yarısını annelerinden ve babalarının yarısını alarak yeni, benzersiz bir insan yaratırlar.

İlk olarak 1800'lerde İsviçreli Biyokimyacı Frederich Miescher tarafından gözlemlendi, DNA'nın yaşamdaki önemini keşfetmeleri neredeyse bir yüzyıl sürdü. DNA'nın görsel temsilleri, bir merdiveni andıran çift sarmal bir model biçimini alır. Merdivenin her basamağı taban çiftidir. Bazlar çok spesifik bir düzende eşleşir, adenin her zaman timin ve sitozin ile her zaman guanin ile eşleşir. Bu eşleşmelerin öngörülebilirliği, bilim adamlarının DNA'nın nasıl çalıştığını anlamalarını kolaylaştırdı. Hücre bölünmesi sırasında, baz çiftleri bölünür ve her baz yeni hücrelerin oluşumuna yol açan farklı bir meslektaşı ile bağlanır.