Deniz Suyunun PH Nedir?

Deniz suyunun pH'ı 5,0 ile 9,0 arasında değişebilir. Deniz suyu 7.0'a ne kadar yakınsa, su deniz yaşamı için o kadar nötrdür. Deniz suyu asitli veya alkali hale gelirse, deniz yaşamı için yaşanmaz hale gelebilir.

pH'ı 7'den az olan su daha asidik iken pH'ı 7'den fazla olan su daha alkali veya baziktir. Deniz suyunun kimyasal bileşenleri pH değişimine karşı dirençlidir ve daha nötr bir seviyede kalabilir. Biyolojik aktivitenin deniz suyuna eklenmesi ve fazla miktarda alg bulunması deniz suyunun pH seviyesinin önemli ölçüde dalgalanmasına neden olabilir.