Bir Cetvel Üzerindeki Bir İnç 5/8 Nedir?

Bir Cetvel Üzerindeki Bir İnç 5/8 Nedir?

Cetveldeki sekizinci inç 1/2 inçten ve 1 inçten önceki bir işarettir. Cetvel inçleri sekizinci bölüme bölerse, 5/8 inç cetveldeki beşinci işarettir Sol taraftan Cetvel inçleri 16'lara bölerse, 10. işarettir.

Cetvelin 8 veya 16'nın mı işaretlendiğini belirlemek için bir inç işareti ile bir sonraki inç işareti arasındaki işaret sayısını. İnç'ler genellikle bir sayı ve daha uzun bir çizgi ile işaretlenir. Yarım inç, 1/4 inç, 1/8 inç ve 1/16 inç daha kısa çizgilerle işaretlenmiştir. Yarım inç, cetvelin sol ucu ile 1 inç işareti arasındadır. İnçleri sekizinci bölüme ayıran bir cetvelde, sonraki satır 5/8 inç'tir. İnçleri 16'lara bölen bir cetvelde, yarım inç işaretinden iki satırdır.