Beadle ve Tatum Deneyi Neydi?

1941'de George W. Beadle ve Edward L. Tatum, "bir gen, bir enzim" hipotezinin doğru olduğunu göstermek için model organizma olarak bir tür ekmek küfünü kullandı. Genlerin hareketi için moleküler bir temel sağlamada hayati önem taşır.

Beadle ve Tatum, genetik mutasyonlar üretmek için kalıbı ışınladılar. Deneyleri için kullandıkları ekmek kalıbı, Neurospora crassa, sadece tek bir kromozom setine sahip. Bu, işteki genetik değişiklikleri görme işlemini basitleştirdi. Normal olarak, Neurospora crassa'nın büyümesi için yalnızca şeker, biotin ve inorganik tuzlara ihtiyacı vardır, ancak mutasyona uğramış suşların bazıları arginin gerektirmiştir. Beadle ve Tatum, değiştirilmemiş suşların kendileri için üretebileceği bir amino asit olan arginin gerektiren dört suş geliştirdi. Bu, radyasyon hasarının, arginin üretimi için gerekli bir enzimi yapan spesifik bir geni etkilediğini gösterdi.