Üç Tür Yerçekimi Nedir?

Dünyada bulunan üç tür yer biçimi dağlar, ovalar ve platolardır. Dağlar, düzlükler ve platolar daha alçak, daha uzun ve düzken, yükseklere ulaşabilen doğal topografik özelliklerdir.

Dağlar, Dünya yüzeyinin çok üstünde yükselebilir ve genellikle dar üstleri veya zirveleri ve uzun dik kenarları olabilir. Zirveleri ve eğimleri düz olmayan arazilerle karakterize edilir ve jeolojik olarak çeşitlidir: Fissürler, mağaralar ve açık, hassas yüzeyler ortak özelliklerdir. Volkanik aktivite dahil olmak üzere çeşitli şekillerde oluşurlar. Öte yandan, ovalar deniz seviyesinden fazla yükselmeyen düz alanlardır. Kıyılarda ve ayrıca iç kısımda bulunurlar. Son olarak, yaylalar ovalardan daha uzun olan geniş ve düz karasal alanlardır ve nehirler ve akarsular gibi jeolojik özelliklerle kesişebilirler.