Sadece bir hücreden oluşan canlılar nelerdir?

Bir hücreden oluşan canlılar, tek hücreli organizmalar olarak bilinir. Tek hücreli organizma örnekleri arasında amipler, bakteriler ve bazı mantarlar bulunur. Tek hücreli organizmalar prokaryot veya ökaryottur ya

Tek hücreli bir organizmada, bir hücre organizma için tüm yaşam fonksiyonlarını yerine getirir. Bu besinlerin yutulması, sindirim ve besinlerin parçalanması ve hücresel solunum içerir. Ökaryotik hücrelerde hücrede özel fonksiyonlar gerçekleştiren zara bağlı organeller bulunur. Örneğin, hücrenin çekirdeği hücrede genetik bilgiyi depolar, mitokondri hücresel solunum ve enerji üretiminden sorumludur ve ribozomlar proteinleri bir araya getirmekle sorumludur. Aksine, prokaryotik hücrelerin zara bağlı organelleri yoktur.