Demografik Değişiklikler Nelerdir?

Demografik Değişiklikler Nelerdir?

Demografik değişiklikler, belirli bir popülasyonun ölçülebilir istatistiğindeki dinamiklerdir. Demografi, cinsiyet, yaş, etnik yapı, ev sahipliği, mobilite, engelli, dil gibi demografik bileşenleri araştırarak nüfus değişikliklerini anlamaya çalışır bilgi, istihdam durumu ve yeri. Bu unsurlar ve nasıl değiştikleri, belirli bir yerin nüfusu ve kültürü hakkında hayati bilgiler oluşturur.

Demografi, demografik kompozisyondaki ölümler, doğumlar ve göç yoluyla meydana gelen değişimlerin doğal çevre ile sosyal ve ekonomik değişimle olan ilişkisini inceler. Demografik göstergeler nüfus büyüklüğü, ham doğum oranı, nüfus artış hızı, ham ölüm oranı, doğurganlık oranı, yaşam beklentisi ve bebek ölümlerini içerebilir. Doğurganlık oranlarına ilişkin tahmini ve öngörülen cinsiyet ve yaş dağılımları da dahil edilebilir. Demografik değişimin etkisi gelecek için en önemli zorluklardan biri olarak görülmektedir.

Demografik değişiklikler, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin tüm yönlerini etkiler. Örneğin, bir nüfusun yaş dağılımının sağlık hizmeti ihtiyaçları üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Bu, NHS kaynaklarının tahsis edilmesinin yaş ağırlıklı kişi başına alınma oranının esas alındığı İngiltere’de özellikle tanınmaktadır. Yerel düzeyde, sağlık hizmetlerine olan talep, yaşlıların kabul edilme ihtimalinin daha yüksek olduğu ve daha uzun kalış süreleri için ulusal kişi başı formülü tarafından izin verilenden daha fazla yaşa bağlı olabilir. Yaşlanan bir nüfusun, sağlık bakımı ve emeklilik planları gibi kamu harcama programlarına önemli baskı yapma olasılığı daha yüksektir.