Coğrafya Kültürü Nasıl Etkiler?

Coğrafya Kültürü Nasıl Etkiler?

Coğrafya, kültürü, dağların veya çöllerin yanı sıra giyim, barınma ve yemek için seçenekleri belirleyebilen topografik özellikler yoluyla etkiler. Kültür ve coğrafyanın etkileşimi, insan coğrafyası olarak adlandırılır. İnsanların dili, dini, ilacı, ekonomisi ve eğlencesinin incelenmesi ve bu uygulamaların konumlarından nasıl etkilendiği.

İklim ve coğrafya birçok yaşam tarzı faktörünün belirlenmesinde önemli roller oynar. Çin'in dil ve gelenek çeşitliliğinin bir nedeni, arazinin ve iklimin çeşitliliğidir. Kuzey Çin Ovası, sazdan konut ve dokuma sepetler için kullanılan sazları besleyen çok miktarda durgun suya sahiptir. Havuzlardaki balıklar ve rezervuarlar önemli bir besin kaynağıdır. İnsanlar dağınık tarım topluluklarında yaşıyor ve kendi kendine yeterlilik değerinde.

Buna karşılık, Yangzi Vadisi'ndeki yaşam nehir ve göllerin etrafında toplanır. Vadi, tarihsel olarak önemli bir yiyecek üreticisi olmuştur ve nehir, ticareti kolaylaştırmıştır. Yangzi sakinlerinin çoğu teknelerde yaşıyor. Mançurya, bir maden merkezi haline gelen soğuk ve kayalık bir bölgedir. Kırsal kesimdeki insanlar uçurumda yaşamaktadır. Kasabalarda Rus etkisi var. Çağdaş Çin, kısmen medyanın etkisiyle bölgesel eşitsizliklere rağmen bir kültür olarak birleşiyor.