Mantarlar Prokaryotik veya Ökaryotik midir?

Mantarlar Prokaryotik veya Ökaryotik midir?

Mantarlar, yaşam krallıklarından birini oluşturan ökaryotik organizmalardır. Çoğu mantar çok hücrelidir. Ökaryotik organizmalar olarak, mantarlar, zarlarla çevrili yapılar olan organel içeren hücrelere sahiptir.

Ökaryotik hücreler prokaryotik hücrelerden ortaya çıkmıştır ve prokaryotik hücrelerden daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Prokaryotik hücrelerin aktivitesinin çoğu sitoplazmada gerçekleşir. Ökaryotik hücrelerdeki aktiviteler, organel adı verilen kapalı yapılarda gerçekleşir. Ökaryotik hücrelerin DNA'sı çekirdeklerinin içinde bulunur, oysa prokaryotların genetik materyali sitoplazmada dolaşır. Mantarlarda bulunan zara bağlı organellerin bazıları, çekirdekler, mitokondri, Golgi cisimleri ve ribozomları içerir.