"Lb" ne yapar? Stand için mi?

"lb" kısaltması pound, emperyal kütle ölçümü anlamına gelir. Kütle, bir madde veya nesnede ne kadar madde bulunduğunun bir ölçüsüdür. Pound, 16 ons'a eşittir; bu, herhangi bir ons miktarının 16'ya bölünerek pound'a dönüştürülebileceği anlamına gelir.

Poundlar, metrik sistemdeki kilograma eşdeğer olan standart bir emperyal ölçüm birimidir. Bir kilo 0,4536 kilograma eşittir. Birkaç kilogramı kilograma dönüştürmek için kilogramı 2.2046 ile çarpın.

"lb" kısaltması başlangıçta, 12 Romalı ons'a eşdeğer olan “ölçü birimi” olan Roma ölçü biriminden geldi.