Keneler Ne Yiyor?

Keneler yiyen bazı hayvanlar arasında gine tavukları, tavuklar ve yabani hindiler bulunur. Bunlardan, gine tavuğu kene popülasyonlarını kontrol etmede en etkili hayvandır. Gine tavukları karşılaştıkları böcekleri yerler ve özellikle zeminde veya bitki yapraklarında görünen böcekleri tercih ederler.

Gine tavuklarının ayrıca yabancı ot tohumları ve yılanları yedikleri bilinmektedir. Tavuklar kene popülasyonlarının gine tavukları gibi dağılması kadar etkili değildir, çünkü tavuklar zemini iyice devriye gezmez. Tavuklar ayrıca zemine ve peyzaj düzenlemelerine daha fazla zarar verme eğilimindedir, çünkü yüzeyi çizmeyi severler. Yabani hindilerin, Pennsylvania Oyun Komisyonuna göre günde 200 kadar keneyi tükettiği bilinmektedir.