Karaciğerin Beş Lobu Nedir?

Karaciğerin beş lobu sol, sağ, kuadrat, Spigelian ve kaudat içerir. Karaciğer, karın boşluğundaki en büyük organdır ve aynı zamanda vücuttaki en büyük bezdir.

Boyuta göre, sol lob sağdan küçüktür, büyüklüğünün yaklaşık altıda biri kadardır. Yukarıdaki falciform ligamanın solunda, umbilikal ve duktus venosus fissürlerinin altında bulunur. Sağ lob, üstte bulunan yanal biçimli bağın sağında ve aşağıda safra kesesi ve vena kavanın çatlaklarında bulunur. Anterior kenardan uzayan kuadrat lob, anterior bölgedeki sağ mesane fissürü ile sağdaki umbilikal fissür arasında bulunan kare şeklinde bir lobdur.

Karaciğer, vücuttaki sıvılar için filtreleme maddesi ve bekçi görevi görür. Kandan toksik maddeleri ve vücuttan aşırı glikozu uzaklaştırır. Karaciğer, vücutta glikojen depolanması için bir sitedir. Vücutta glikoz beslemesi düşük olduğunda, karaciğer amino asitlerin dönüşümüyle daha fazla glikoz üretir. Karaciğer atıkları kandan uzaklaştırırken, vücudun daha sonra attığı atık bir ürün olan üre sentezler.