Hangi Birimde Ses Ölçülür?

Sesin yüksekliğini ölçen birim desibeldir. Bu birim, Bel'in onda biri. Bel, telefonun ve fonografın mucidi Alexander Graham Bell'in onuruna seçildi.

0 desibeldeki sesler, insan işitme eşiğindedir. 140 desibelde olanlar dinleyiciye acı verir. 85 desibenin üzerindeki sesler işitme hasarına neden olur. 100 desibelde, ses yalnızca 15 dakika içinde kalıcı işitme hasarına neden olur. 120 desibenin üzerindeki sesler genellikle işitme duyusuna hemen zarar verir. Normal tonlarda konuşmak, birinin duyması için güvenli bir seviye olan 60 desibelde gerçekleşir.