Ek İskeletin İşlevi Nedir?

Ek iskelet insan vücudunun uzuvlarını tutar ve destekler, insanların bir şeyleri yürümesine ve manipüle etmesine izin verir. kemerler, bunlara ek olarak kollar, bacaklar, ayaklar ve eller. Bu kemikler, yalnızca kafatası, göğüs kafesi, hyoid kemiği ve omurları içeren eksenel iskeletinkiyle tezat oluşturuyor.

Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi, ek iskeletlerin bu şekilde adlandırıldığını açıklar çünkü kurucu kemikler vücudun ekseni dışındadır. Pelvik ve pektoral kuşaklar eksenel ve apendiküler iskeletlerin buluştuğu birincil yerdir. Göğüs kemeri, iki klavikula ve iki omuz ağrısından oluşurken, pelvik kemer, iki büyük kalçadan oluşur. Her bir kalça kemiği aslında birbirine kaynaşmış üç kemikten oluşur. Bu kemiklere ilium, ischium ve pubis kemikleri denir.

Western Cape Üniversitesi'ne göre, femurların yapışabileceği bir bölge olarak hizmet etmenin yanı sıra, pelvis ayrıca alt karın organlarını tutma ve korumaya yarar. Wikipedia, ek iskeletin 126 kemik içerdiğini belirtti. Eksenel iskeletin 80 kemiğiyle birleştirildiğinde, yetişkin insanlar genellikle toplam 206 kemiğe sahiptir.