Elektrik Enerjisi Nedir?

Elektrik Enerjisi Nedir?

Elektrik enerjisi, bir elektrik iletkeninden geçen elektronların ürettiği enerjidir. Dünya maddeden yapılmıştır. Tüm madde, daima hareket eden elektronları içeren atomları içerir. Elektronlar tel gibi iletken bir yoldan aşağı çekildiğinde, hareket elektrik veya elektrik enerjisi üretir.

Atomlar nötronlar, protonlar ve elektronlar içerir. Eşit sayıda proton ve elektron bulunan bir atomun çok kararlı olduğu kabul edilir. Elektronlardan daha az protonlu bir atom negatif olarak yüklenmiştir. Elektronlardan daha fazla protona sahip bir atomun pozitif yüklü olduğu kabul edilir. Elektrik enerjisi, atomlar arasında bir dengesizlik yaratarak, protonları ve elektronları kendilerini dengelemeye zorlayarak elektronları bir atomdan diğerine gitmeye zorlayarak yaratılır. Her şey maddeden yapıldığından ve tüm maddelerin sürekli hareket halinde olan elektronları olduğu için, bazı nesneler diğerlerinden daha fazla olmasına rağmen, her şey potansiyel elektrik enerjisi içerir. Elektrik enerjisini taşıyabilen ve elektrik enerjisinin bir yerden bir yere taşınmasını kolaylaştırabilen bazı nesneler vardır. Bu öğeler iletken olarak bilinir. Elektrik transfer edemeyen nesnelere izolatör denir. İletkenler gibi, diğerlerinden daha iyi çalışan bazı yalıtıcılar da vardır. Bazı yalıtkanlar, az miktarda elektriğin içinden akmasına izin verirken, diğerleri neredeyse hiç birine izin vermez.