Düzgün Hızın Tanımı Nedir?

Düzgün Hızın Tanımı Nedir?

Hareketin yönü ve nesnenin konumunu değiştirdiği hız sabitse, bir nesnenin tek hıza sahip olduğu söylenir. Başka bir deyişle, tekdüze süratli bir cisim, yönünü değiştirmeden aynı zaman aralığında aynı miktarda mesafeyi örtmeye devam eder.

Hız bir vektör miktarıdır. Hız ve ivme içeren bu miktarlar hem büyüklüklerine hem de yönlerine göre tanımlanır. Bu nedenle, hızdaki bir değişiklik ya hızın büyüklüğündeki bir değişiklik ya da nesnenin hareket ettiği yöndeki bir değişiklik ya da her ikisi ile meydana gelebilir. Hız, yönü ile de tanımlandığından, sabit bir hıza sahip olmak, bir nesnenin düzgün hıza sahip olması için yeterli değildir. Nesne hızını korurken yönü değiştirirse, düzgün olmayan bir hıza sahip olduğu kabul edilir. Hızın üniform veya sabit olması için, büyüklüğü ve yönü sabit kalmalıdır. Bir nesne, eşit zaman aralıklarında eşit mesafe miktarını kapsadığı sürece hızın büyüklüğü sabit kalır. Hızın büyüklüğüne de hız denir. Hız, yalnızca büyüklük ile tanımlanan bir miktar olan skaler bir niceliktir.