Doğal Seçilimin Temelleri Nedir?

Doğal seçilimin temeli, bazı özellikleri olan bireylerin diğerlerinden daha başarılı olması ve bu nedenle daha fazla çocuğa sahip olmalarıdır. Nüfus içindeki bu özelliklerin sıklığı bu nedenle değişir.

Doğal seçilimin gerçekleşmesi için dört kriter yerine getirilmelidir: özelliklerde bir değişiklik, farklı üreme, özelliklerin kalıtımı ve kaynaklar için mücadele. Özelliklerdeki bir değişiklik önemlidir, çünkü yalnızca bir özellik seti varsa, nesilden nesile hiçbir değişiklik olamaz. Farklı üreme, bir popülasyondaki bazı bireylerin diğerlerinden daha fazla üremesidir. Eğer özellikler ebeveynlerden yavrulara geçemezse, doğal seleksiyon onlar üzerinde çalışamaz, çünkü hayatta kalma ve üreme yoluyla çalışır. Kaynak mücadelesi olmayan bölgeler doğal seçilim yaşamaz, çünkü hayatta kalma belirli özelliklerden çok şans eseridir.