Asetik Asit Yapısal Formülü Nedir?

Kimyasal Sözlük asetik asit için yapısal formülü CH3COOH olarak listeler. Kimyasal formülü C2H4O2'dir. İki karbon, dört hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşur.

Asetik asit için diğer isimler arasında metankarboksilik asit, etanoik asit ve etilik asit bulunur. Sirke kokan berrak ve renksiz bir sıvıdır. Asetik asit, birincil tahriş edici, üreme efektörü ve mutajen olarak sınıflandırılır. Genellikle pH ayarlarında, fungisitlerde, herbisitlerde ve mikrobiyositlerde kullanılır.

Asetik asit, 60.05'lik bir formül kütlesine, 16.6 santigrat derecedeki bir erime noktasına ve 118 santigrat derecede bir kaynama noktasına sahiptir. Santimetre küp başına 1.05 gram yoğunluğa sahiptir.