Nöronun Normalde Uyaran Verdiği Bölüm Nedir?

Normalde uyaran alan nöronun kısmı dendrittir. Çok sayıda kısa dallı uzantı olan dendritler hücre gövdesinde bir araya gelir. Dendritlerin amacı, diğer nöronlardan gelen mesajları almak ve bir araya getirmektir.

Dendritler, yüzey alanını arttırmak ve diğer birçok nörondan girdi almak için üzerlerinde çiviler vardır. Bir nörona bağlı dendrit sayısı, nöronun ortamına ve alınan stimülasyon miktarına bağlı olarak değişebilir.

Sinir dürtü veya aksiyon potansiyeli olarak bilinen bir elektrik sinyali, sinir dürtülerini bir sonraki nörona ileten uzun bir yapı olan hücre gövdesi ve aksonun içinden geçer.