Bir litrede kaç pint vardır?

Bir litre 1 3/4 pint'e eşittir. Bir litre bir metrik hacim birimidir ve bir pint emperyal bir hacim birimidir; bu tutarsızlık dönüşüm ihtiyacına neden olur.

Bir bira bardağının üç farklı ölçümü vardır: emperyal bira bardağı, ABD sıvı bardağı ve ABD kuru bardağı. ABD sıvı bira bardağı kuru bira bardağından daha yaygın olarak kullanılır. Birleşik Krallık'ta kullanılan bir emperyal pint, tam olarak 568 mililitre eşittir. Bir ABD sıvı pint yaklaşık 473 mililitre, bir ABD kuru pint yaklaşık 551 mililitre eşittir. Bir pint, bir galonun 1 /8'i olarak tanımlanır. ABD ve İngiltere'deki pint arasındaki fark 1824'de Büyük Britanya'nın standart sıvı ölçümleri ve ABD eski ölçümleri kullanmaya devam ettiği zaman ortaya çıktı.